Bliv medlem af DLF

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen.

Hvis du er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da det ikke sker automatisk overførsel af dit medlemsskab fra en organisation til en anden.

Din indmeldelse foregår digitalt. 

Meld dig ind i Danmarks Lærerforening via digital formular

Før du melder dig ind, bør du læse foreningens vedtægter. 

I forbindelse med indmeldelsen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for indmeldelsen:

  • cpr-nummer
  • navn og kontaktoplysninger
  • beskæftigelsessituation
  • uddannelse

Når du har indsendt den udfyldte blanket, behandler vi din ansøgning.

Når du er optaget som medlem, får du et brev med posten om, at du er blevet meldt ind, og Danmarks Lærerforening vil opkræve kontingent.