Ferie og fratrædelse

Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

Jobskifte

Når du skifter job, skal du både have et feriekort for det aktuelle ferieår (hvis du har noget ferie tilbage) og for det kommende ferieår, som du er i gang med at optjene ferie med løn til.

Feriekortet beregnes som 12,5 pct. af din ferieberettigede løn og svarer til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.

Du får både udbetalt den del af den 6. ferieuge, som du ikke har holdt endnu, og den del af den 6. ferieuge, som du har optjent til det kommende ferieår.

Feriekort for det ferieår, du skifter job

Når du skifter job, skal du have et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver med en feriegodtgørelse for de ugers ferie med løn, du ikke har holdt i det aktuelle ferieår (1.september– 31.august). 

Hvis du eksempelvis skifter job midt i et ferieår, skal din ferie opgøres. Hvor meget ferie har du optjent, hvor meget har du holdt og er der plus eller minus på feriekontoen. Hvis der er plus får du det med til den kommende ansættelse og hvis der er mínus, trækkes du i løn.

Når du fratræder, skal din ferie opgøres. Hvis du har ferie tilgode, så står det og venter på et feriekort og hvis du har holdt mere ferie, end du har optjent, modregnes der i din sidste lønanvisning.

Feriekortet beregnes som 12,5 pct. af din ferieberettigede løn og svarer til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.

Du får både udbetalt den del af den 6. ferieuge, som du ikke har holdt endnu, og den del af den 6. ferieuge, som du har optjent til den kommende afholdelsesperiode for 6. ferieuge: 1. maj til 30.april året efter.

Pension eller efterløn

Hvis du går på pension uden at få efterløn og helt forlader arbejds-markedet, skal du have al ikke-afholdt ferie udbetalt.

Hvis du går på efterløn og helt forlader arbejdsmarkedet, kan du vælge at få udbetalt den ferie, du endnu ikke har holdt i det aktuelle ferieår. Ferien vil i visse tilfælde blive modregnet din efterløn.

Hvis du går på efterløn, men fortsætter med at arbejde, får du tilsendt et feriekort på den ferie, du har til gode. Udbetalingen af feriegodtgørelsen vil blive modregnet din efterløn.

Det er en god idé at kontakte a-kassen for rådgivning i forbindelse med efterløn og ferie.