Mission-vision-strategi

Fjordkredsen har i efteråret 2014 udarbejdet "Mission - vision - strategi" for det videre kredsarbejde.

Vores motto er: "Fjordkredsen - for medlemmernes skyld".

Vi vil være en synlig og nærværende kreds, der opnår de bedste resultater for lærernes arbejdstid, faglige udvikling, løn og arbejdsmiljø. 

Vi varetager medlemmernes fagpolitiske interesser, så der skabes ens vilkår og tryghed for alle. 

Læs hele teksten her: