MED-aftalen

MED-aftalen for Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet revideret af et forhandlingsorgan bestående af repræsentanter fra de faglige organisationer og ledelsesrepræsentanter fra Kommunen.

Aftalen kan findes på RKSK-forum. Følg evt. nedenstående link. 

https://intranetsso.rksk.dk/